INFORMACIÓ A PACIENTS

Informació d'interés per a pacients, subministrada per el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), a través de la seva página web.

Les dents estan dividits en 2 parts: corona i arrel. L'element dentari està format per quatre parts: Esmalt, la capa més resistent i externa.
Dentina, sota de l'esmalt. Quan està exposada, el pacient pot notar dolor i canvis tèrmics.
La polpa és la part viva de la dent. Responsable de la nutrició. Conté fibres nervioses i vasos sanguinis.
Ciment, la part que està unida a l'os a través de fibres alveolars.

L'ésser humà té dues Dentició: la decídua i la permanent.

La decídua també és coneguda com de llet, o la primera. Comencen a erupcionar aproximadament als 6 mesos i es completa cap als 2 anys. Aquesta composta per 20 dents: 10 superiors i 10 inferiors. En aquesta primera dentició no surten ni premolars ni tercers molars.

Altra informació d'interès

Informació a pacients
Tècniques de raspallat
El fluor
Dieta alimentària
Anestèsia en odontologia
Traumatismes dentaris
Dolor dental
ATM
El mal alè
Nafres / Aftes