NAFRES / AFTES

Les aftes són un tipus d'úlceres que sorgeixen en certes regions orals, com són el sòl de la boca, mucosa labial, i sent rara la seva aparició al paladar o geniva. En general és recidivant. La mida mitjà és de 0,3 cm de diàmetre, i pot ser única o múltiple, doloroses al tacte o de forma espontània.

La literatura relata que, tot i ser desconeguda, les causes de les aftes inclouen aspectes hereditaris, psicosomàtics, infecciosos, hormonals o interrelació de tots ells.

En persones immunodeprimides per postoperatoris perllongats i desgasts de grans cirurgies, s'observa l'aparició de zones ulcerades a la boca, compatibles amb l'entitat coneguda com afta.

Traumatismes constants degut, per exemple, a l'ús d'aparells d'ortodòncia, pròtesis mal adaptades també poden causar aftes. El dolor és present, però amb intensitat variable, desapareixent entre els 7 i 14 dies.

Tractament: En general, el afta té una cura espontània, desapareixent als 7-15 dies. S'ha d'evitar l'ús d'agents càustics o bé localment doncs, aquests mateixos tot i que disminueixen el dolor, provoquen destrucció de teixit, el que fa que l'úlcera es torni més profunda, i s'exposi a infeccions. La utilització d'anestèsics tòpics com la xilocaina pot utilitzar.

Ha alimentar-se bé, per evitar debilitats orgàniques per mancances de vitamines, sals minerals o altres nutrients. En cas de dolor intens, es poden utilitzar analgèsics via oral. Qui és portador d'aparells ortodòntics té aftes amb freqüència a causa del traumatisme constant. Es pot utilitzar cera a la zona traumatitzada, per evitar que continuï l'agressió. Si la causa de l'afta és una pròtesi mal ajustada, ha de consultar al dentista. Si el problema persisteix, ha de consultar al seu odontòleg.

Altra informació d'interès

Informació a pacients
Tècniques de raspallat
El fluor
Dieta alimentària
Anestèsia en odontologia
Traumatismes dentaris
Dolor dental
ATM
El mal alè
Nafres / Aftes